Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1999 > 1999-05-05

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. května 1999 č. 427

o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice
a v zahraničí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informace o současném stavu péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí obsažené v části II až IV předloženého materiálu;

II. u k l á d á

1. ministru obrany

a) koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí,

b) zajišťovat finanční prostředky na péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí v rozpočtové kapitole Ministerstva obrany s tím, že tyto náklady budou v roce 1999 hrazeny z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa,

2. ministrům obrany a zahraničních věcí zabezpečit ve spolupráci s ministrem financí realizaci opatření uvedených v části V (Finanční zabezpečení péče o válečné hroby) předloženého materiálu.


Provedou:

ministři obrany,
financí,
zahraničních věcíPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.