Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-19

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2254/12
V Praze dne 16. července 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve čtvrtek 19. července 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

32.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisůč.j. 760/12Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc