Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 386

o změně usnesení vlády z 22. listopadu 1999 č. 1236,
k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě
cestujících a zboží


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 22. listopadu 1999 č. 1236, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží, tak, že se bod II/1 uvedeného usnesení nahrazuje slovy:

„1. ministra dopravy a spojů a jako alternátku paní JUDr. Věru J e ř á b k o v o u , CSc., mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni České republiky v Kyperské republice, k podpisu Dohody,“.