Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-21

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2291/12
Počet listů: 4
V Praze dne 21. listopadu 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 21. listopadu 2012

(45. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 1170/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 848                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 848  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 1027/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 849                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1146/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 850                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.5.
Návrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelůč.j. 1039/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 851                         


s tím, že budou vzaty v úvahu připomínky předsedy vlády.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 833)č.j. 1167/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 852                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 852  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 835)č.j. 1168/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 853                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 853  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Zásady státní lesnické politikyč.j. 1088/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 854                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.9.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013č.j. 1169/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 855                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.10.
Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státuč.j. 1159/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 856                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.Pro usnesení vlády hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, zdravotnictví, financí, průmyslu a obchodu, ministryně práce a sociálních věcí, ministři zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.11.
Žádost o výjimku ze zapojení do resortního systému centralizovaného zadáváníč.j. 1155/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem spravedlnosti přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 28. listopadu 2012.12.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 v Bruseluč.j. 1163/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 857                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.13.
Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Bruselu ve dnech 4. – 5. prosince 2012č.j. 1164/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 858                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Návrh na obeslání 18. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 8. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (26. listopadu - 7. prosince 2012, Dohá, Katar)č.j. 1171/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 859                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 859  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.15.
Návrh účasti státního rozpočtu na financování státní podpory kinematografie a filmového průmysluč.j. 1081/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministryní kultury přerušila s tím, že se jím bude zabývat na jednání své schůze dne 5. prosince 2012.Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo.16.
Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů v rozpočtu kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2012 a souhlas s posílením rozpočtu české části spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovaceč.j. 1173/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 860                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.17.
Analýza nárůstu cen pohonných hmotč.j. 491/12Vláda vzala na vědomí informaci předloženou ministry financí a průmyslu a obchodu zařazenou jako bod 2 v části Pro informaci programu schůze vlády dne 21. listopadu 2012 a jejich doplňující ústní informace.* * *


Pro informaci:


1.
Aktuální informace o stavu Centrálního registru vozidel (CRV) (předložil ministr dopravy)č.j. 1157/12


2.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za III. čtvrtletí 2012 (předložil ministr dopravy)č.j. 1156/12


3.
Informace o postupu prací na budování Památníku romského holocaustu v Hodonímě u Kunštátu (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1162/12


4.
Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. října 2012 v Bruselu (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 1165/12


5.
Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 1158/12


6.
Návrh na uzavření smlouvy o poskytování auditních služeb v souvislosti s realizací nadlimitní veřejné zakázky Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 1175/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová