Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 937

o nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče)
upravují částky pro stanovení výpočtových základů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů;

II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí

1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení,

2. předložit nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení předsedovi vlády k podpisu.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí