Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-08-22

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2260/12
V Praze dne 17. srpna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 22. srpna 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4* * *

Pro informaci:17.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Poskytování služeb provozu a rozvoje systému EKIS " na základě výjimky podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkáchč.j. 858/12Předkládá: ministr vnitra

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc