Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-11-05

Dodatky nejsou připojeny

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2286/12
V Praze dne 26. listopadu 2012

PROGRAM MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 5. listopadu 2012 v 15:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

1.
Příprava státního rozpočtu na rok 2013č.j. 1124/12Předkládá: ministr financí


D. RůznéPředseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf