Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 424

o souhlasu s uskutečněním oficiální návštěvy
místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí
v Chorvatské republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Chorvatské republice dne 26. dubna 2002 s tím, že v delegaci bude nejvýše 6 osob,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí