Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-01

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2207/12
Počet listů: 2
V Praze dne 1. února 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 1. února 2012

(5. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informace o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisůč.j. 1350/11Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 64                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012č.j. 55/12Vláda projednala materiál předložený ministry zdravotnictví a financí a přijala


                       usnesení č. 65                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 65  


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Veřejná zakázka Modernizace tratě Rokycany - Plzeňč.j. 64/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 66                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.Pro přijetí navrženého usnesení hlasoval předseda vlády, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.5.
Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na 48. bezpečnostní konferenci v Mnichově ve dnech 3. až 5. února 2012č.j. 61/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 67                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.6.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nizozemského království Uriëla Rosenthala v České republice ve dnech 8. a 9. února 2012č.j. 60/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 68                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republikyč.j. 67/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 69                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.8.
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťovenč.j. 68/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 70                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.9.
Záměr zajištění ochrany vzdušného prostoru České republiky č.j. V11/2012Vláda projednala za účasti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky materiál předložený ministrem obrany a přijala


usnesení č. 71/V


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14 a proti nikdo.10.
Ústní informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostVláda vzala na vědomí ústní informace ministra školsví, mládeže a tělovýchovy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.11.
Informace ministra práce a sociálních věcí o stavu výplaty nepojistných sociálních dávek v lednu 2012Vláda vzala na vědomí informace o stavu výplaty nepojistných sociálních dávek v lednu 2012, uvedené v písemném podkladu předloženém ministrem práce a sociálních věcí a doplňující ústní informace ministra práce a sociálních věcí.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o prováděcích smluvních dokumentech sjednaných v roce 2011 ke smlouvám v gesci Ministerstva vnitra v souladu s článkem 14 odst. 2 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené usnesením vlády ze dne 11. února 2004 č. 131 (předložil ministr vnitra)č.j. 62/12


2.
Vyhodnocení průběhu zajištění revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropské unie za rok 2011 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 58/12


3.
Informace o průběhu a výsledcích 9. Konference smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 23. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Indonésie, 21. až 25. listopadu 2011) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 57/12


4.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Technická podpora ORACLE, v jednacím řízeni bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 59/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman