Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2008 > 2008-04-21

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2228/08
V Praze dne 16. dubna 2008

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 21. dubna 2008 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

39.
Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007č.j. 531/08Předkládá: ministr financí


40.
Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2009 až 2011č.j. 521/08Předkládá: ministr financí


41.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisůč.j. 255/08 - bod 3 schůze vlády 16.4.2008Předkládá: ministr vnitra


42.
Problematika objasňování krádeží motorových vozidel v České republiceč.j. 486/08 - bod 14 schůze vlády 16.4.2008Předkládá: ministr vnitra


43.
Příprava a výstavba kapacitní pozemní komunikace v úseku Pohořelice - státní hranice s Rakouskemč.j. 464/08 - bod 15 schůze vlády 16.4.2008Předkládá: ministr dopravy


* * *

Pro informaci:3.
Informace o průběhu a výsledcích zasedání Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na úrovni hlav států a vlád v Bukurešti ve dnech 2. – 4. dubna 2008č.j. 525/08Předkládá: ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc