Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-09-24

Dodatek č.1
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2274/07
V Praze dne 17.09.2007

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 24. září 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4


A. Evropská agenda:


1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceB. K projednání s rozpravou:


2.

Novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)č.j. 1336/07 - předběžně rozesláno dne: 05.09.2007Předkládá: ministr financí

 


3.

Věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a okresních ředitelství pro zaměstnanost a sociální správuč.j. 1236/07 - předběžně rozesláno dne: 14.08.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 17.9.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikacíč.j. 1276/07 - předběžně rozesláno dne: 22.08.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 17.9.2007Předkládá: ministr dopravy

 


5.

Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutíč.j. 1371/07 - předběžně rozesláno dne: 17.09.2007Předkládá: ministr vnitra

 


6.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2007č.j. 1372/07 - materiál připojenPředkládá: vedoucí Úřadu vlády

 

C. K projednání bez rozpravy:


7.

Schválení koncesního projektu Ústřední vojenské nemocnice Praha "Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště" v režimu Spolupráce veřejného a soukromého sektoruč.j. 1364/07 - předběžně rozesláno dne: 17.09.2007Předkládá: ministryně obrany

 


8.

Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném zněníč.j. 1366/07 - předběžně rozesláno dne: 17.09.2007Předkládá: ministr dopravy

 


9.

Návrh na změnu bodu II usnesení vlády č. 647 z 11. června 2007 o obeslání 6. ministerské konference Evropské hospodářské komise OSN "Životní prostředí pro Evropu" (Bělehrad, 10. - 12. října 2007)č.j. 1367/07 - předběžně rozesláno dne: 17.09.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 


10.

Žádost o výjimku podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Podyjí pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje k uspořádání terénního cvičení integrované záchranné služby.č.j. 1365/07 - předběžně rozesláno dne: 17.09.2007Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 D. Různé


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 
Příloha

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 Anglická verze - PDF,DOC
EnglishVersion.pdf