Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-15

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2211/12
Počet listů: 5
V Praze dne 15. února 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 15. února 2012

(7. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonůč.j. 1033/11Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 82                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1150/11Vláda projednala za účasti předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže materiál předložený předsedou vlády a předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přijala


                       usnesení č. 83                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisůč.j. 26/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 84                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.5.
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcůmč.j. 51/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 85                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisůč.j. 52/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zemědělství a přijala


                       usnesení č. 86                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 577)č.j. 112/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 87                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 87  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.8.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 578)č.j. 113/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 88                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 88  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 576)č.j. 92/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 89                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 89  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 584)č.j. 118/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 90                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 90  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)č.j. 107/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 91                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 91  


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.12.
Návrh tezí zákona o úřednících veřejné správyč.j. 91/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 92                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13 a proti 1.13.
Závěrečná doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminaceč.j. 116/12Vláda projednala za účasti zmocněnkyně vlády pro lidská práva materiál předložený předsedou vlády a zmocněnkyní vlády pro lidská práva a přijala


                       usnesení č. 93                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 93  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 244)č.j. 114/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 94                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 94  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.Pro usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, vnitra, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.15.
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetkuč.j. 95/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 95                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Návrh vyjádření vlády ČR k žádosti Itálie o přistoupení k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovůč.j. 111/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 96                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 96  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Návrh na uskutečnění setkání prezidentů Chorvatska, Srbska, Slovenska a České republiky na zámku v Lánech ve dnech 18.-19. února 2012č.j. 106/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 97                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.18.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Španělském království ve dnech 15.-17. února 2012č.j. 105/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 98                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na konsistoři u příležitosti uvedení arcibiskupa Dominika Duky do hodnosti kardinála ve Vatikánu ve dnech 17. – 19. února 2012č.j. 104/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 99                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga ve Státě Katar a v Bahrajnském království ve dnech 17.- 20. ledna 2012č.j. 99/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 100                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
Analýza zřízení registru přestupkůč.j. 83/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 101                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.22.
Předložení kandidátní listiny České republiky pro volby soudce Evropského soudu pro lidská právač.j. 72/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 102                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 102  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.23.
Návrh na změnu usnesení ze dne 8. února 2012 č. 77, o obeslání 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředíVláda z podnětu ministra životního prostředí přijala


                       usnesení č. 103                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Ústní informace náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnostVláda vzala na vědomí ústní informaci náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Michala Zaorálka o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a doplňující ústní informaci ministra pro místní rozvoj.* * *


Pro informaci:


1.
Makroekonomická predikce České republiky (předložil ministr financí)č.j. 115/12


2.
Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2011 (předložil ministr financí)č.j. 89/12


3.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31.12.2011) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 96/12


4.
Čerpání finančních prostředků pro vrcholné návštěvy za rok 2011 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 100/12


5.
Informace o průběhu a výsledcích 31. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 101/12


6.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Systémová podpora a servis IS MZV-KR (2012-2015)" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 98/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová