Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 422

k Informaci o realizaci nástroje ISPA

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Informaci o realizaci nástroje ISPA obsaženou v části III materiálu č. j. 479/02.