Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 931

o souhlasu s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády
Republiky Srbsko Zorana Djindjiče v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním pracovní návštěvy předsedy vlády Republiky Srbsko Zorana Djindjiče v České republice ve dnech 20. a 21. září 2001,

2. s tím, že náklady spojené s návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou v rozsahu stanoveném usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506 hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí