Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-01-03

   
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2201/07
Počet listů: 8
V Praze dne 3. ledna 2007
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 3. ledna 2007

(1. schůze)


Schůzi řídil předseda vlády.
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


Vláda vzala na vědomí informace ministryní zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministra zahraničních věcí o aktuální evropské problematice.


2.

Návrh operačního programu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007 - 2013


č.j. 1954/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 1.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

3.

Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 106)


č.j. 1862/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády a přijala

usnesení č. 2.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

4.

Vyhodnocení plnění Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii za období leden 2005 - září 2006


č.j. 1931/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní zemědělství a ministrem zdravotnictví a přijala

usnesení č. 3


s tím, že materiál bude upraven podle připomínky ministra životního prostředí.

Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.

5.

Zpráva o realizaci jednotlivých koncepčních opatření Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením


č.j. 1952/06
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a výkonným místopředsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a přijala

usnesení č. 4.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo.


6.

Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2005


č.j. 1942/06
Vláda projednala materiál předložený místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a přijala

usnesení č. 5.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.

Zpráva o splnění úkolů vyplývajících z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007


č.j. 1966/06
Vláda projednala materiál předložený ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a přijala

usnesení č. 6.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/06 - Finanční prostředky státního rozpočtu určené na útlum hornictví


č.j. 1759/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala

usnesení č. 7.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

9.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 "Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu"


č.j. 1873/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem dopravy a přijala

usnesení č. 8.


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10.


10.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad


č.j. 1959/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 9.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


11.

Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/11 "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo kultury"


č.j. 1833/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem kultury a přijala

usnesení č. 10.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.
12.

Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/14 „Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“


č.j. 1953/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem kultury a přijala

usnesení č. 11.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.


13.

Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením výjimky Starokatolické církvi v ČR Ministerstvem kultury podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech


č.j. 1955/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem kultury a přijala

usnesení č. 12.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.14.

Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji


č.j. 1912/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 13.


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.15.

Změna usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud okresními úřady a o změně usnesení vlády z 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje, v platném znění, a další majetkové změny


č.j. 1919/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala

usnesení č. 14.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.16.

Informace o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR


č.j. 1950/06
Vláda projednala materiál předložený ministry dopravy, pro místní rozvoj a životního prostředí a přijala

usnesení č. 15.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


17.

Konečná zpráva o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06) o rádiových kmitočtech pro šíření zemského digitálního vysílání


č.j. 1939/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a informatiky a přijala

usnesení č. 16.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


18.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Republice Slovinsko dne 4. ledna 2007


č.j. 1961/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 17.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


19.

Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků - 19. celek


č.j. 1925/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala

usnesení č. 18.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.20.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání 4. ročníku přeborů Skupiny ČEZ v běhu na lyžích v okolí obce Kvilda ve dnech 20. – 21. 1. 2007


č.j. 1926/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 19.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


21.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales a Národní přírodní rezervace Boubínský prales pro vstup a odběr vzorků rostlinného materiálu, a to za účelem výzkumu


č.j. 1927/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 20.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

22.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro pana P. Hujera pro vstup do I. zóny ochrany přírody za účelem pořizování fotografií na území NP České Švýcarsko


č.j. 1928/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 21.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
23.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro firmu VM Press, se sídlem Trutnov, Komenského 63, zastoupenou panem Milošem Šálkem a panem Jiřím Petrem, ke vstupu do I. zóny ochrany KRNAP za účelem pořizování fotografií


č.j. 1932/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 22.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
24.

Povolení výjimky podle § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Jizerské hory pro Lesy ČR, s.p., Lesní správu Frýdlant, se sídlem ve Frýdlantu v Čechách, Žitavská 3276, k používání chemického přípravku rodenticidu Storm WBB za účelem hubení hlodavců v lesních kulturách


č.j. 1935/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 23.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

25.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro podnikatele pana Marka Sekyru, bytem Špičák 107, 340 04 Železná Ruda, k pořádání nepravidelných paintballových akcí na území NP Šumava v k. ú. Pancíř


č.j. 1936/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 24.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

26.

Principy a harmonogram ekologické daňové reformy


č.j. 1978/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 25.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

27.

Národní program environmentálního značení


č.j. 1983/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 26.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


28.

Způsob personálního a finančního zajištění činnosti vládního tajemníka a výkonného sekretariátu pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU včetně vymezení jejich kompetencí


č.j. 1980/06
Vláda projednala za účasti vládního tajemníka pro přípravu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie materiál předložený vedoucím Úřadu vlády a přijala

usnesení č. 27.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11 a proti nikdo.


29.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 „Finanční prostředky státního rozpočtu určené na programy podpory regionálního rozvoje“


č.j. 1981/06
Vláda projednala za účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala

usnesení č. 28.


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.

30.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní


č.j. 1968/06
Vláda projednala materiál předložený ministry financí a zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 29.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.


31.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu CHKO Blanský les, sídlem Vyšný 59, 381 01 Český Krumlov, k pořádání závodu v běhu na lyžích pro pracovníky ochrany přírody


č.j. 1969/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 30.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
32.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, pro stavbu jednotky pro zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) v k.ú. Borek, na pozemku p.č. 580, ve II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO České středohoří


č.j. 1970/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 31.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

33.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Zdeňka Pejšu k vjezdu na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem získávání podkladů a námětů pro malování obrazů


č.j. 1971/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 32.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

34.

Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem vjezdu motorového vozidla na vrchol Lysé hory v rámci účasti na mezinárodních radioamatérských závodech


č.j. 1972/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 33.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
35.

O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko za účelem vstupu do I. zóny


č.j. 1973/06
Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem životního prostředí přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 10. ledna 2007.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

36.

Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro společnost AEZZ, a.s., se sídlem Praha 4 – Modřany, Petržílova 330/9, k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci za účelem přístupu a spravování objektu Luční bouda


č.j. 1974/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 34.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

37.

Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Petra Šebka, se sídlem Mírová 407, 385 01 Vimperk k vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem pořizování fotografií


č.j. 1975/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 35.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

38.

Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek CHKO Český ráj pro společnost Kinský dal Borgo, a.s. k použití herbicidu Roundup v areálu hradu Kost, v I. a II. zóně CHKO


č.j. 1976/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 36.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.
39.

Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro Správu Národního parku a CHKO Šumava ke změně stávajícího vodního režimu pozemků a k umisťování nových staveb v I. zóně ochrany přírody v rámci "Programu revitalizace šumavských rašelinišť" na území Černohorského močálu


č.j. 1977/06
Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala

usnesení č. 37.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

40.

Pracovní návštěva prezidenta České republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 11.-13. ledna 2007


č.j. 2/07
Vláda projednala materiál předložený ministrem zahraničních věcí a přijala

usnesení č. 38.


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.

41.

Informace o provedených opatřeních ze Zprávy o výsledcích vrchního státního dozoru v lesích a návrzích opatření


č.j. 1929/06
Informace předložená ministrem životního prostředí a zařazená jako bod 3 v části Pro informaci programu schůze vlády dne 3. ledna 2007 byla z podnětu ministryně zemědělství stažena s tím, že ministr životního prostředí předloží vládě informaci po vypořádání připomínek ministryně zemědělství.

* * *


Pro informaci:1.

Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2005 (předložil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace)


č.j. 1941/06

2.

Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 (předložil ministr dopravy)


č.j. 1940/06

3.

Zpráva o postupu prací na reformě veřejné správy k 31. prosinci 2006 (předložil ministr vnitra a informatiky)


č.j. 1965/06

4.

Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajů (předložil ministr vnitra a informatiky)


č.j. 1964/06

5.

Záznam ze zasedání mimořádné Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky (předložil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a výkonný místopředseda Rady hospodářské a sociální dohody České republiky)


č.j. 1911/06

6.

Informace pro členy vlády ČR o aktuálním vývoji ve sporu William Nagel vs. Česká republika (předložil ministr financí)


č.j. 1922/06

7.

Informace o průběhu a výsledcích zasedání Severoatlantické rady Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) na úrovni hlav států a vlád v Rize ve dnech 28. - 29. listopadu 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1945/06

8.

Informace o průběhu a výsledcích 14. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1958/06


9.

Informace o průběhu a výsledcích Osmnáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1930/06


10.

Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1960/06


11.

Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 28. listopadu 2006 v Bruselu (předložil ministr financí)


č.j. 1956/06


12.

Zpráva ze zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ze dne 30. listopadu 2006 (předložil ministr zdravotnictví)


č.j. 1948/06


13.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace ČR na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 11. – 12. prosince 2006 v Bruselu (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1962/06


14.

Informace o uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Řecku ve dnech 22.-23. listopadu 2006 (předložil ministr zahraničních věcí)


č.j. 1946/06


15.

Informace o řádném zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 18. prosince 2006 v Bruselu (předložil ministr životního prostředí)


č.j. 1967/06


16.

Kontrolní zpráva o využití účelově vázané veřejné podpory společnosti Lignit Hodonín, s.r.o. (předložil ministr pro místní rozvoj)


č.j. 1979/06


Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

Zapsala:JUDr. Hana Hanusová