Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-23

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2238/12
V Praze dne 23. května 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 23. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

18.
Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. května 2012 v Bruseluč.j. 488/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


* * *

Pro informaci:8.
Informace o smlouvě č. 122800243 o servisní a technické podpoře letounu CL–601 3A Challengerč.j. 476/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc