Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 431

ke zřízení funkce Národní operátor telekomunikačních sítí a
jmenování ČESKÝ TELECOM, a. s.
národním operátorem telekomunikačních sítí


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. z ř i z u j e funkci Národní operátor telekomunikačních sítí;

II. j m e n u j e na návrh Bezpečnostní rady státu společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. s jejím souhlasem národním operátorem telekomunikačních sítí;

III. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí informovat o tomto jmenování příslušné orgány NATO (především Výbor NATO pro plánování civilních komunikací),

2. ministru financí a předsedovi prezidia Fondu národního majetku České republiky informovat z titulu majoritního vlastníka představitele společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. o tomto jmenování.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr financí