Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1115

k návrhu definitivního řešení ekologických zátěží po těžbě ropy a
zemního plynu v oblasti jižní Moravy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í návrh definitivního řešení ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu v České republice obsažený v části III materiálu č. j. 1444/02;

II. u k l á d á

1. ministrům průmyslu a obchodu a životního prostředí ve spolupráci s ministrem financí a předsedou Českého báňského úřadu průběžně zvažovat při rozdělování finančních prostředků odvedených do státního rozpočtu jako roční úhradu z vydobytých nerostů na výhradních ložiskách ve vlastnictví státu i poměr úhrad odvedených za jednotlivé nerosty,

2. předsedovi Českého báňského úřadu předložit do 30. listopadu 2005 vládě zprávu o postupu likvidace škod na životním prostředí po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy.Provedou:

ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí,
financí,
předseda Českého báňského úřadu


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.