Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1135

k materiálu „Pražský summit - informace o obsahu a programu
vrcholných zasedání NATO a
Rady euroatlantického partnerství (EAPC)“


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í materiál „Pražský summit - informace o obsahu a programu vrcholných zasedání NATO a Rady euroatlantického partnerství (EAPC)“ obsažený v části III materiálu č. j. 1498/02;

II. s c h v a l u j e navrhované pozice České republiky;

III. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby s materiálem uvedeným v bodě I tohoto usnesení seznámil prezidenta republiky.Provede:

předseda vlády


Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.