Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 446

o souhlasu s uskutečněním pracovního setkání předsedy vlády s předsedou vlády Polské republiky J. Oleksym dne 17. srpna 1995 v Šilhéřovicích

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním pracovního setkání předsedy vlády s předsedou vlády Polské republiky J. Oleksym v Šilhéřovicích dne 17. srpna 1995,

2. s tím, že náklady spojené s pracovním setkáním uvedeným v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provedou:

předseda vlády, ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.