Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 384

o ustavení komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
o veřejnou zakázku na stavbu 426 bytových jednotek Chodovec, Praha 11,
pro Magistrát hlavního města Prahy


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. u s t a v u j e komisi pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na stavbu 426 bytových jednotek Chodovec, Praha 11, pro Magistrát hlavního města Prahy, ve složení

1. členové:

a) pan Ing. Petr D v o ř á k , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

b) pan Ing. Jaroslav F u k s a , Ministerstvo pro místní rozvoj,

c) pan Ing. Eduard K o m á r e k , Ministerstvo financí,

d) pan Ing. Zdeněk K o v á ř í k , Magistrát hlavního města Prahy,

e) pan Ing. Pavel K r a j č í r , Společnost P+T s r. o.,

f) pan Ing. Jozef M a c k o , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

g) paní Ing. Dana M a c h o v á , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

h) pan Ing. Petr P o l á n , Ministerstvo průmyslu a obchodu a

i) pan JUDr. Vladimír T ö g e l , Společnost P+T s r. o.;

2. náhradníci:

a) paní Vladimíra L e b e d o v á , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

b) pan Ing. Miloš T e s a ř í k , Ministerstvo pro místní rozvoj,

c) pan Ing. Josef C o ň k , Ministerstvo financí,

d) paní Ing. Helena H o š p e s o v á , Magistrát hlavního města Prahy,

e) pan Ing. Milan J u r č e k a , Společnost P+T s r. o.,

f) pan Ing. Zdeněk N ě m e č e k , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

g) pan Ing. Jiří B u r k e r t , Magistrát hlavního města Prahy, Odbor městského investora,

h) pan Ing. Ladislav V a n ě k , Ministerstvo průmyslu a obchodu a

i) pan Vladimír K o t o u l e k , Společnost P+T s r. o.;

II. u k l á d á ministru pro místní rozvoj zajistit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem financí činnost komise uvedené v bodě I tohoto usnesení.


Provedou:

místopředseda vlády a
ministr průmyslu a obchodu,
ministři pro místní rozvoj,
financí