Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-12-05

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2294/12
V Praze dne 4. prosince 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 5. prosince 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

25.
Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013č.j. 1240/12Předkládá: ministr obrany


26.
Informace o plnění hlavních úkolů podle harmonogramu optimalizace vojenských újezdů k 30. listopadu 2012č.j. 1231/12Předkládá: ministr obrany


27.
Návrh dokončení přezbrojení resortu Ministerstva obrany ručními palnými zbraněmi jednotlivceč.j. 1232/12Předkládá: ministr obrany


C. K projednání bez rozpravy:

28.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013č.j. 1241/12Předkládá: ministr obrany


* * *

Pro informaci:4.
Informace pro vládu České republiky o zadání veřejných zakázek „Obnova aktivních prvků LAN – část a“ a „Obnova aktivních prvků LAN – část b“č.j. 1228/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace o pořízení vojenského materiálu (stejnokroj 95) cestou alianční agentury NATO Support Agency v letech 2013 –2014č.j. 1239/12Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc