Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-08-09

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. srpna 1995 č. 440

k účasti prezidenta republiky V. Havla na slavnostním zasedání Valného shromáždění u příležitosti 50. výročí založení Organizace spojených národů, které se uskuteční ve dnech 22. až 24. října 1995 v New Yorku

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í ,

že ve dnech 22. až 24. října 1995 se prezident republiky V. Havel zúčastní slavnostního zasedání Valného shromáždění u příležitosti 50. výročí založení Organizace spojených národů, které se uskuteční v New Yorku (dále jen "slavnostní zasedání");

II. s o u h l a s í s tím, že

1. se spolu s prezidentem republiky zúčastní slavnostního zasedání i ministr zahraničních věcí,

2. náklady spojené s účastí prezidenta republiky a ministra zahraničních věcí na slavnostním zasedání budou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva zahraničních věcí pro vrcholné státní návštěvy.

Provede:

ministr zahraničních věcí

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc.