Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1107

k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb.,
o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 92)


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 92), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České re- publiky.Provede:

předseda vládyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.