Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-14

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2218/12
V Praze dne 12. března 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 14. března 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


B. K projednání s rozpravou:

30.
Návrh na odvolání a jmenování mluvčího vládyč.j. 226/12Předkládá: předseda vlády


31.
Jmenování Mgr. Ondřeje Malého členem Rady Českého telekomunikačního úřaduč.j. 225/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


C. K projednání bez rozpravy:

32.
Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. 803, k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997č.j. 223/12Předkládají: ministr dopravy a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc