Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1116

ke Zprávě o sbližování právních předpisů České republiky
s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2002


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Zprávu o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za III. čtvrtletí 2002, uvedenou v části III materiálu č. j. 1462/02.Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.