Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 428

k možnosti řešení ve věci investiční pobídky společnosti
KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V.


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o přípravě průmyslové zóny a investice společnosti KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V. v Hranicích na Moravě;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu v návaznosti na vyhodnocení průběhu realizace průmyslové zóny a investice společnosti KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V. v Hranicích na Moravě zpracovat a předložit vládě návrh možného řešení finančního zajištění průmyslové zóny a investičních pobídek pro společnost KONINKLIJKE PHILIPS ELETRONICS N.V.


Provede:
ministr průmyslu a obchodu