Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1117

k Analýze stavu průmyslu a stavebnictví České republiky
a jejich perspektivách v souvislosti se vstupem do Evropské unie


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Analýzu stavu průmyslu a stavebnictví České republiky a jejich perspektivy v souvislosti se vstupem do Evropské unie, obsaženou v části III materiálu č. j. 1441/02;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu

1. věnovat zvýšenou pozornost otázkám spojeným se začleňováním prů- myslu a stavebnictví České republiky do tržního prostředí Evropské unie,

2. využít výsledky této analýzy při aktualizaci proexportní a energetické politiky, při realizaci průmyslové politiky pak především k přípravě sektorového operačního programu Průmysl.Provede:

ministr průmyslu a obchoduPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.