Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-02

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2. května 2001 č. 434

k návrhu zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001
a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002
představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům,
členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv;

II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání,

2. 1. místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí