Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-10

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 10. dubna 2002 č. 380

o návrhu na udělení Medaile Za zásluhy I. stupně
admirálu Guido Venturonimu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. n a v r h u j e prezidentu republiky udělit státní vyznamenání, Medaili Za zásluhy I. stupně, admirálu Guido Venturonimu;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení prezidentu republiky.


Provede:

předseda vlády