Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-01-11

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2201/12
Počet listů: 4
V Praze dne 11. ledna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 11. ledna 2012

(2. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceŽádný z členů vlády nepodal vládě informaci o aktuální evropské problematice.2.
Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)č.j. 1135/11Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 21                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.3.
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2012č.j. 1322/11Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 22                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.4.
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2011č.j. 7/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 23                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v České republiceč.j. 1372/11Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 24                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.6.
Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 - 2013, aktualizace pro roky 2012 - 2013č.j. 1371/11Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 25                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.7.
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2010č.j. 1337/11Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 26                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Informace o stavu Programu Zelená úsporámč.j. 1299/11Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 27                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015 včetně internetizace knihovenč.j. 14/12Vláda projednala materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 28                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2012č.j. 13/12Vláda za účasti náměstka ředitele Pozemkového fondu České republiky Ing. B. Kabátka přerušila projednávání materiálu předloženého ministrem zemědělství s tím, že jej dokončí na jednání své schůze dne 18. ledna 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Průběžné plnění opatření Akčního plánu podpory odborného vzděláváníč.j. 12/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 29                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.12.
Koncepce podpory místní Agendy 21 do roku 2020 v ČR a Akční plán pro období 2012 - 13č.j. 1364/11Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 30                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Změna usnesení vlády ze dne 2. 11. 2011 č. 797, o bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Královéč.j. 18/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 31                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Návrh na jmenování profesorůč.j. 17/12Vláda projednala materiál předložený ministrem školství‚ mládeže a tělovýchovy a přijala


                       usnesení č. 32                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.15.
Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantechč.j. 4/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 33                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042č.j. 973/11Vláda projednala materiál předložený ministry průmyslu a obchodu a financí a přijala


                       usnesení č. 34                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 16. září 2009 č. 1191, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravěč.j. 27/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 35                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.18.
Hodnocení rizik operačních programů s dopady na veřejné rozpočtyč.j. 32/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 36                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.19.
Informace o smlouvě č. 112800451 „Generální opravy vrtulníků Mi-8, Mi-17, Mi-171Š a Mi-24/35“č.j. 15/12Vláda se z podnětu 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí seznámila s informací předloženou ministrem obrany.20.
Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T49/2011Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


usnesení č. 37/T


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.21.
Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími zpravodajskými službami cizí moci č.j. D402/2011Vláda projednala za účasti ředitele Bezpečnostní informační služby materiál předložený předsedou vlády a přijala


usnesení č. 38/D


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.22.
Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V8/2012Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


usnesení č. 39/V


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.* * *


Pro informaci:


1.
Zpráva o plnění Strategie regionálního rozvoje České republiky (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 1369/11


2.
Situační zpráva ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR (předložil ministr životního prostředí)č.j. 1366/11


3.
Informace o pokroku v OP VK na základě usnesení vlády č. 556/2011 (k 30.11.2011) (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1363/11


4.
Informace k Zelené knize modernizace směrnice o odborných kvalifikacích a harmonogram dalšího postupu projednávání (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 1/12


5.
Zpráva o plnění úkolů přípravné fáze NAPIV rok 2011 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 10/12


6.
Desegregace romských dětí, žáků a studentů ve vzdělávání Zpráva o pokroku v resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 6/12


7.
Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 5/12


8.
Zpráva o průběhu a výsledcích maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období roku 2011 (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 16/12


9.
Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajů (předložil ministr vnitra)č.j. 3/12


10.
Zpráva o vyhodnocení plnění usnesení vlády č. 465/2010 za rok 2010 (předložil ministr životního prostředí)č.j. 1365/11


11.
Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/28 "Programy, z nichž jsou spolufinancovány projekty výstavby a rozvoje středisek zimních sportů" (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 1368/11


12.
Zpráva o dosavadním průběhu výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva (předložil ministr spravedlnosti)č.j. 23/12


13.
Informace o ověření vztahů Skupiny ČEZ vůči Škoda Power, s. r.o. (předložil ministr financí)č.j. 33/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová