Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-04

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2225/12
Počet listů: 5
V Praze dne 4. dubna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 4. dubna 2012

(14. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády a ministrů zemědělství a pro místní rozvoj o aktuální evropské problematice.2.
Informace o dalším postupu ve věci regulace lobbingu v České republice a teze k návrhu zákona o lobbinguč.j. 275/12Vláda zevrubně projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády, předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 223                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Informace o zajištění vybraných služeb informačních a komunikačních technologií využívaných státní správouč.j. 259/12Vláda projednala materiál a dodatek předložené ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 224                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnikč.j. 826/11Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 225                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9 a proti nikdo.5.
Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchoduč.j. 11/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 226                         


Z 10 přítomných členů vlády hlasovalo pro 9 a proti nikdo.6.
Stanovisko České obchodní inspekce a Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/32 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými je příslušná hospodařit Česká obchodní inspekceč.j. 69/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 227                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.7.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/06 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parkůč.j. 136/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 228                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.8.
Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/04 Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisíč.j. 166/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem životního prostředí a přijala


                       usnesení č. 229                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/23 Peněžní prostředky poskytované ČR v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norskač.j. 90/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 230                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Nápravná opatření přijatá ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/01 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické staniceč.j. 20/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministrem zdravotnictví a přijala


                       usnesení č. 231                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní pokladč.j. 177/12Vláda projednala za účasti viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu materiál předložený ministryní kultury a přijala


                       usnesení č. 232                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.12.
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2011č.j. 278/12Vláda projednala materiál předložený ministry zemědělství, životního prostředí, dopravy a vnitra a přijala


                       usnesení č. 233                         


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.13.
Veřejná zakázka Rekonstrukce železniční stanice Olomoucč.j. 262/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 234                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství a ministryně kultury.14.
Veřejná zakázka Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešoviceč.j. 263/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 235                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství a ministryně kultury.15.
Veřejná zakázka Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavbač.j. 264/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 236                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.16.
Veřejná zakázka Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicíč.j. 265/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 237                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství, dopravy, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.17.
Veřejná zakázka Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Táborač.j. 266/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 238                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.Pro přijetí navrženého usnesení hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zemědělství, dopravy, obrany, financí, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.18.
Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011č.j. 258/12Vláda projednala materiál předložený ministrem pro místní rozvoj a přijala


                       usnesení č. 239                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.19.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obranyč.j. 277/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 240                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.20.
Informace o průběhu a výsledcích 17. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 7. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (28. listopad až 9. prosinec 2011, Durban, Jihoafrická republika) a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy I Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatuč.j. 261/12Vláda projednala materiál předložený ministrem životního prostředí a 1. místopředsedou a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 241                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.21.
Návrh na obeslání XIII. Konference Organizace spojených národů pro obchod a rozvoj (UNCTAD)č.j. 269/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 242                         


Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.22.
Návrh zákona o provozování sázkových her a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provozování sázkových herč.j. 1349/11Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem financí přerušila s tím, že v tomto projednávání bude pokračovat na jednání své schůze dne 18. dubna 2012.Z 15 přítomných členů vlády hlasovalo pro 15.23.
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutíč.j. 282/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády, předsedkyní Legislativní rady vlády a předsedkyní Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a přijala


                       usnesení č. 243                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 243  

                                             příloha 2 k usnesení č. 243  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc únor 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 274/12


2.
Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí za rok 2011 (předložil ministr vnitra)č.j. 272/12


3.
Informace o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku České republiky) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2011 do 31.12.2011 a celkově od počátku privatizace (předložil ministr financí)č.j. 279/12


4.
Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti České republiky v mezinárodních projektech v oblasti výzkumu a vývoje v kontextu stárnutí populace v rámci Koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 268/12


5.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Státní dozor nad penzijními fondy III, v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)č.j. 270/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman