Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-11-13

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. listopadu 2002 č. 1134

k Návrhu na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky
s pobytem ozbrojených sil Spojených států amerických
na území České republiky za účelem posílení ochrany
vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu
Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze


Vazba na záznam z jednání vlády:


V l á d a

I. s c h v a l u j e Návrh na vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s pobytem ozbrojených sil Spojených států amerických na území České republiky za účelem posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze uvedený v části III materiálu č. j. 1499/02 (dále jen „Návrh“);

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády předložit Návrh Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu;

III. u k l á d á ministru obrany odůvodnit Návrh v Senátu Parlamentu České republiky.Provedou:

předseda vlády,
ministr obranyPředseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.