Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Čj.: 2245/01
V Praze dne 21. května 2001
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
konané dne 21. května 2001

(21. schůze)Schůzi řídil předseda vlády.


1. Zpráva o přípravě a realizaci II. fáze reformy územní veřejné správy
č. j. 579/01
----------------------------------------------------------------------------------------


2. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce, k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
č. j. 467/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 490.


3. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na plyny
č. j. 326/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 491.


4. Zpráva o sbližování právních předpisů České republiky s právem Evropských společenství za I. čtvrtletí 2001
č. j. 584/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 492.


5. Závěr NKÚ z kontroly č. 00/19 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Ministerstva financí
č. j. 510/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 493.


6. Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce "Prostředky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání"
č. j. 564/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 494.


7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly č. 00/15 "Hospodaření státních podniků"
č. j. 553/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 495.


8. Závěr z kontrolní akce 00/23 "Prostředky státního rozpočtu určené na podporu bytové výstavby a bydlení" - stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj
č. j. 586/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 496.


9. Finanční zajištění výběrového řízení na provozovatele UMTS v České republice
č. j. 592/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 497.


10. Stručná informace k prosazování zákonných možností postupu Ministerstva vnitra a Policie ČR vůči projevům rasismu a xenofobie
č. j. 582/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 498.11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2001
č. j. 590/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 499.


12. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Mikuláše Dzurindy v České republice ve dnech 28. a 29. května 2001
č. j. 587/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 500.


13. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Lotyšské republiky v České republice ve dnech 11. - 13. června 2001
č. j. 588/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 501.


14. Návrh na účast předsedy vlády na oficiálním setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Polské republice ve dnech 31. května - 1. června 2001
č. j. 593/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 502.


15. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Jana Kavana ve Spolkové republice Německo dne 30. května 2001
č. j. 596/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 503.


16. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kavana do Syrské arabské republiky a Jordánského hášimovského království ve dnech 1. - 5. června 2001
č. j. 594/01
----------------------------------------------------------------------------------------


17. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády České republiky Miloše Zemana v Chorvatské republice ve dnech 6. - 7. června 2001
č. j. 595/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 504.


18. Návrh na řešení havarijní situace objektů Českého statistického úřadu v Praze
č. j. 597/01
----------------------------------------------------------------------------------------


19. Návrh na zrušení Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu a zřízení Koordinační rady ministra dopravy a spojů pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (BESIP)
č. j. 589/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 505.


20. Návrh na obeslání 85. zasedání Rady ministrů CEMT
č. j. 598/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 506.


21. Jmenování zástupce České republiky v Radě Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a v Radě Mezinárodní investiční banky
č. j. 602/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 507.


22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky a vzájemnému uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
č. j. 613/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 508.


23. Návrh na uskutečnění návštěvy Generálního tajemníka Rady EU a Vysokého představitele pro SZBP J. Solany v České republice ve dnech 30. - 31. května 2001
č. j. 615/01
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 509.


24. Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s dalšími službami cizí moci
č. j. T39/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 510/T.


25. Návrh na změny ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky
č. j. D103/2001
----------------------------------------------------------------------------------------
u s n e s e n í č. 511/D.


* * *Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci - duben 2001 (předložil guvernér České národní banky)
č. j. 585/01


Zapsal: JUDr. Richard Ulman