Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-03-07

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2217/12
Počet listů: 4
V Praze dne 7. března 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 7. března 2012

(10. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů pro místní rozvoj, financí a zemědělství o aktuální evropské problematice.2.
Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (sněmovní tisk č. 593)č.j. 169/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 134                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 134  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.3.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 602)č.j. 163/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 135                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 135  


Z 11 přítomných členů vlády hlasovalo pro 11.4.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 601)č.j. 170/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 136                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 136  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.5.
Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 592)č.j. 171/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 137                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 137  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 598)č.j. 172/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 138                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 138  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.7.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové, Jany Suché, Otty Chaloupky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 599)č.j. 173/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 139                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 139  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 10 a proti nikdo.8.
Návrh poslanců Soni Markové, Miroslava Opálky, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 600)č.j. 164/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 140                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 140  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.9.
Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace) na nové nabyvateleč.j. 161/12Vláda projednávání materiálu předloženého ministrem dopravy přerušila s tím, že jej dokončí do 6. dubna 2012.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.10.
Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 20č.j. 162/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 141                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 141  


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.Pro přijetí usnesení vlády hlasovali předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři spravedlnosti, dopravy, obrany, vnitra, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství, školství, mládeže a tělovýchovy a ministryně kultury.11.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec – prosinec 2011č.j. 158/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 142                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.12.
Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012)č.j. 180/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 143                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Návrh na prodloužení a změně mandátu vládního zmocněnce pro kandidaturu ČR na umístění Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (agentura GSA)č.j. 215/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 144                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 144  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.14.
K možnostem prodeje nadbytečných letounů L-159č.j. 216/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 145                         


15.
Návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012č.j. 217/12Vláda při projednávání materiálu předloženého ministrem financí přijala dílčí


                       usnesení č. 146                         


a další projednávání tohoto materiálu přerušila s tím, že jej dokončí na jednání své schůze 14. března 2012.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.16.
Materiál pro vládu ve věci česko-slovenských důchodů v souvislosti s nálezem Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2012 (Pl. ÚS 5/12) č.j. V39/2012Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


usnesení č. 147/V


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47 (předložil ministr dopravy)č.j. 156/12


2.
Informace pro vládu České republiky o činnosti Grémia pro veřejnou správu v roce 2011 (předložil ministr vnitra)č.j. 168/12


3.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc leden 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 165/12


4.
Odpovědi České republiky na předběžné otázky Výboru OSN proti mučení v rámci projednání čtvrté a páté periodické zprávy České republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (předložili předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva)č.j. 174/12


5.
Informace o postupu prací na Památníku romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu (předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy)č.j. 167/12


6.
Informace o neformálním zasedání ministrů obrany zemí Organizace Severoatlantické smlouvy v Bruselu, Belgie, ve dnech 2. – 3. února 2012 (předložil ministr obrany)č.j. 157/12


7.
Informace o smlouvě č. 122800218 na poskytování služby oprav, technické údržby, profylaktické kontroly, kalibrace a revize nadstavbových a podvozkových částí kombinovaných souprav techniky protivzdušné obrany (předložil ministr obrany)č.j. 159/12


8.
Informace o smlouvě č. 122800222 na poskytnutí služeb letových informací pro letouny Armády České republiky v letech 2012 – 2015 (předložil ministr obrany)č.j. 160/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová