Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-05-02

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2232/12
V Praze dne 27. dubna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 2. května 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4B. K projednání s rozpravou:

19.
Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u SF/FS, EFFč.j. 394/12Předkládá: ministr financí


20.
Potenciál snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020č.j. 395/12Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc