Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-06

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2265/12
Počet listů: 6
V Praze dne 6. září 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 6. září 2012

(34. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematiceVláda vzala na vědomí ústní informace předsedy vlády, 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, ministrů financí, práce a sociálních věcí, dopravy, obrany a státního tajemníka pro evropské záležitosti o aktuální evropské problematice.2.
Analýza možností právní úpravy obchodního rejstříku v novém rejstříkovém zákoně s návrhem řešeníč.j. 532/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 645                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.3.
Koncepce ochrany a péče o nezletilé cizince bez doprovodu včetně žadatelů o mezinárodní ochranuč.j. 883/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 646                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.4.
Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2011č.j. 891/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 647                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.5.
Návrh na zřízení hraničního přechodu na neveřejném mezinárodním letišti s vnější hranicí Chomutovč.j. 882/12Vláda projednala materiál předložený ministrem vnitra a přijala


                       usnesení č. 648                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2012č.j. 880/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 649                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.7.
Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financíč.j. 893/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 650                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.8.
Návrh na obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie a na změnu Akt Světové poštovní unieč.j. 890/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 651                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 651  

                                             příloha 2 k usnesení č. 651  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Italské republice ve dnech 17. až 20. září 2012č.j. 887/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 652                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Účast 1. náměstka ministra a státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiřího Schneidera - v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga - na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (tzv. "Gymnich") v Paphosu v Kyperské republice ve dnech 7. a 8. září 2012č.j. 886/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 653                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.11.
Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřaduč.j. 909/12Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu byl stažen z jednání s tím, že již nebude vládě předkládán.12.
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtůč.j. 926/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 654                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.13.
Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v České republiceč.j. 885/12Vláda projednala z podnětu místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády materiál předložený ministrem financí a zařazený na Program této schůze vlády jako bod 1 v části Pro informaci a přijala


                       usnesení č. 655                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.* * *


Pro informaci:


1.
Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za měsíc červenec 2012 (předložila místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády)č.j. 895/12


2.
Informace o zadávání nadlimitní veřejné zakázky Technická podpora aplikačního programového vybavení (APV), v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr vnitra)č.j. 878/12


3.
Informace o veřejné zakázce Nákup roční systémové podpory softwarové platformy Oracle podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158 (předložil ministr zemědělství)č.j. 894/12


4.
Informace o průběhu a výsledcích vrcholné Konference Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji (Rio de Janeiro, Brazilská federativní republika, 20. až 22. června 2012) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 892/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Richard Ulman