Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 419

k přípravě kampaně proti rasismu

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í informaci o přípravě kampaně proti rasismu uvedenou v části III materiálu č. j. 496/02;

II. u k l á d á

1. ministru a vedoucímu Úřadu vlády neprodleně zajistit zadání veřejných zakázek v rámci kampaně proti rasismu v souladu s ustanovením § 49b zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

a) „Menšiny do knihoven: Informační a mediální kampaň na regionální a lokální úrovni“ Multikulturnímu centru Praha, občanskému sdružení, IČO: 70098085, se sídlem v Praze 3, Prokopova 9, do výše 1 700 tis. Kč,

b) „Mediální prezentace romské terénní sociální práce“ Athinganoi, občanskému sdružení, IČO: 69057451, se sídlem v Praze 1, Na Poříčí 12, do výše 1 700 tis. Kč,

c) „Multimediální centrum a soubor seminářů při antirasisticky zaměřeném hudebním festivalu“ Člověk v tísni - společnosti při České televizi, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem v Praze 4 - Kavčí Hory, do výše 1 600 tis. Kč,

d) „Výchovně-vzdělávací kampaň na středních školách s interaktivními prvky“ Společnosti tolerance, o.p.s., IČO: 26199408 se sídlem v Praze 1, Široká 14/65, do výše 1 000 tis. Kč;

2. zmocněnci vlády pro lidská práva předložit do 31. března 2003 vládě zprávu o průběhu kampaně proti rasismu.


Provedou:

ministr a vedoucí Úřadu vlády,
zmocněnec vlády pro lidská práva