Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 500

k návrhu na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády
Slovenské republiky pana Mikuláše Dzurindy
v České republice ve dnech 28. a 29. května 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s uskutečněním oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky pana Mikuláše Dzurindy v České republice ve dnech 28. a 29. května 2001,

2. s tím, že náklady spojené s oficiální návštěvou uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení budou v rozsahu dvanácti osob hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí