Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-04-11

   


VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Č.j.: 2227/12
Počet listů: 7
V Praze dne 11. dubna 2012
ZÁZNAM
Z JEDNÁNÍ
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 11. dubna 2012

(15. schůze)

Schůzi řídil předseda vlády.


1.
Ústní informace členů vlády o aktuální Evropské problematice Harmonogram plnění akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v České republiceč.j. 342/12Vláda vzala na vědomí a) informace uvedené v materiálu č.j. 342/12, předloženém ministrem pro místní rozvoj a doplňující ústní informace ministra pro místní rozvoj, b) ústní informace ministrů zdravotnictví, pro místní rozvoj, zemědělství a předsedkyně Českého statistického úřadu o aktuální evropské problematice.2.
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonůč.j. 1092/11Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 244                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisůč.j. 1093/11Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 245                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyč.j. 271/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 246                         


s tím, že návrh zákona bude upraven podle připomínky ministra zemědělství a viceguvernéra České národní banky M. Hampla.Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12 a proti nikdo.5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších zákonůč.j. 241/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 247                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.6.
Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 630)č.j. 292/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 248                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 248  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.7.
Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 628)č.j. 283/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 249                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 249  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.8.
Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 631)č.j. 295/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 250                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 250  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.9.
Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 633)č.j. 312/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 251                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 251  


Příloha usnesení byla upravena podle připomínky vlády.Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.10.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 635)č.j. 313/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 252                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 252  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.11.
Předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnostič.j. 310/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 253                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.12.
Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavbyč.j. 284/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 254                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.13.
Návrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravyč.j. 307/12Vláda projednala materiál předložený ministrem dopravy a přijala


                       usnesení č. 255                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.14.
Analýza všech plateb ve veřejné správě, které svou povahou odpovídají správním poplatkům, avšak jsou upraveny v resortních prováděcích předpisechč.j. 305/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 256                         


Z 12 přítomných členů vlády hlasovalo pro 12.15.
Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011č.j. 285/12Vláda projednala materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu a přijala


                       usnesení č. 257                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.16.
Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období 2012 - 2015č.j. 291/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 258                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.17.
Veřejná zakázka "Řízení procesů optimalizace využití a správy vybraných aktiv resortu MPSV a dodávka souvisejících služeb"č.j. 221/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 259                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.Pro usnesení hlasovali: předseda vlády, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, ministři pro místní rozvoj, životního prostředí, spravedlnosti, zdravotnictví, dopravy, obrany, financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, zemědělství a ministryně kultury.18.
Návrh na jmenování do hodností generálůč.j. 287/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 260                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.19.
Jmenování předsedkyně Krajského soudu v Ostravěč.j. 296/12Vláda projednala materiál předložený ministrem spravedlnosti a přijala


                       usnesení č. 261                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.20.
Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2011č.j. 311/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 262                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.21.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 704, o jmenování meziresortních komisí a komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, týkajících se řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraječ.j. 308/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 263                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 263  

                                             příloha 2 k usnesení č. 263  

                                             příloha 3 k usnesení č. 263  

                                             příloha 4 k usnesení č. 263  


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.22.
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČRč.j. 288/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 264                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.23.
Záměr na výstavbu nového Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., USAč.j. 319/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 265                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.24.
Poskytnutí peněžních darů do zahraničí na péči o české válečné hroby v roce 2012č.j. 289/12Vláda projednala materiál předložený ministrem obrany a přijala


                       usnesení č. 266                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.25.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Albánské republice a Makedonské republice ve dnech 16. – 17. dubna 2012č.j. 302/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 267                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.26.
Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády u Svatého stolce ve dnech 24. – 26. května 2012č.j. 304/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 268                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.27.
Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy spolkové země Sasko-Anhaltsko Reinera Haseloffa v České republice ve dnech 12. - 13. dubna 2012č.j. 298/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 269                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.28.
Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové republice Německo dne 19. března 2012č.j. 303/12Vláda projednala materiál předložený 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 270                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.29.
Národní program reforem ČR 2012č.j. 337/12Vláda projednala materiál předložený předsedou vlády a přijala


                       usnesení č. 271                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.30.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisůč.j. 339/12Vláda projednala materiál předložený ministrem práce a sociálních věcí a přijala


                       usnesení č. 272                         


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.31.
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědyč.j. 327/12Vláda projednala materiál předložený ministrem zdravotnictví a 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a přijala


                       usnesení č. 273                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.32.
Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 638)č.j. 341/12Vláda projednala materiál předložený místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády a přijala


                       usnesení č. 274                         

                                             příloha 1 k usnesení č. 274  


Z 13 přítomných členů vlády hlasovalo pro 13.33.
Příprava státního rozpočtu na léta 2013 až 2015 a návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 až 2015č.j. 343/12Vláda projednala materiál předložený ministrem financí a přijala


                       usnesení č. 275                         


Ze 14 přítomných členů vlády hlasovalo pro 14.34.
K návrhu na úpravu koaliční smlouvyVláda z podnětu předsedy vlády uložila členům vlády prověřit svou část koaliční smlouvy a do 16. dubna 2012 sdělit odboru analýz a informací Úřadu vlády případné návrhy na aktualizaci.* * *


Pro informaci:


1.
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat fondy EU v letech 2012 až 2015 (předložil ministr financí)č.j. 314/12


2.
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích (předložili ministři životního prostředí a zdravotnictví)č.j. 316/12


3.
Informace o úpravách Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s.p., od roku 2012 (předložil ministr zemědělství)č.j. 286/12


4.
Zpráva o postupu modernizace III. a IV. tranzitního železničního koridoru (předložil ministr dopravy)č.j. 309/12


5.
Změny plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011 a 2012 (předložil vedoucí Úřadu vlády)č.j. 301/12


6.
Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle §23 zákona č. 137/2006 Sb. (předložil ministr pro místní rozvoj)č.j. 306/12


7.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Kontrol ZS (zprostředkující subjekt) individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě v jednacím řízení bez uveřejnění – realizace opčního práva (předložil ministr práce a sociálních věcí)č.j. 315/12


8.
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výstavba budovy ZÚ Washington - Příprava zakázky a zpracování 1. etapy Návrhu (studie) stavby" (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 318/12


9.
Informace o průběhu a výsledcích 12. zvláštního zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňa, 20. - 22. února 2012) (předložil ministr životního prostředí)č.j. 281/12


10.
Informace o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie (Kodaň, 9. - 10. března 2012) (předložil 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí)č.j. 299/12


11.
Informace o smlouvě č. 122800227 „Přeškolovací kurzy Gripen" (předložil ministr obrany)č.j. 322/12zaznam.doc  


Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.
Zapsal(a): JUDr. Hana Hanusová