Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-09-19

Dodatek č.1

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2268/12
V Praze dne 18. září 2012

PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 19. září 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


A. Evropská agenda:

1.
Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice


B. K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentaceč.j. 906/12 - bod 2 schůze vlády 12.9.2012Předkládá: ministr financí


3.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 a střednědobý výhled na roky 2014 a 2015.č.j. 917/12 - bod 3 schůze vlády 12.9.2012Předkládá: ministr dopravy


4.
Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013č.j. 919/12 - bod 4 schůze vlády 12.9.2012Předkládá: ministr pro místní rozvoj


5.
Návrh zákona o veřejném dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých dalších zákonůč.j. 568/12Předkládá: ministr vnitra


6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůč.j. 805/12Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


7.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.č.j. 877/12Předkládá: ministr zemědělství


8.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisůč.j. 865/12Předkládá: ministr zemědělství


9.
Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 785)č.j. 939/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


10.
Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 786)č.j. 940/12Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády


11.
Obranná strategie České republikyč.j. 934/12Předkládá: ministr obrany


C. K projednání bez rozpravy:

12.
Návrh na obeslání šestého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (1. – 5. října 2012, Hyderabad, Indie)č.j. 937/12Předkládají: ministr životního prostřed a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


13.
Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky Petra Nečase v Afghánské islámské republice ve dnech 31. srpna - 2. září 2012.č.j. 944/12Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí


D. Různé
* * *

Pro informaci:1.
Analýza odposlechů a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2011č.j. 938/12Předkládá: ministr vnitra2.
Informace o pokroku v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (k 31. 7. 2012)č.j. 929/12Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy3.
Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D47č.j. 932/12Předkládá: ministr dopravy4.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Výběr dodavatele náhradních dílů a leteckých motorů Arrius 2B2 a služeb pro vrtulníky EC 135T2+" v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 936/12Předkládá: ministr vnitra5.
Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění rozšíření a úpravy SW ZP a nákup nutného HW v souvislosti se zavedením ZR“ mimo režim zákona o veřejných zakázkáchč.j. 945/12Předkládá: ministr vnitra6.
Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ v jednacím řízení bez uveřejněníč.j. 943/12Předkládá: ministr financí

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc  
Anglická verze: EnglishVersion.pdf