Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-06-11

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. června 2003 č. 577

k analýze možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

b e r e n a v ě d o m í Analýzu možností personálních úspor v zeměměřických a katastrálních orgánech v návaznosti na ukončenou etapu digitalizace a na postup realizace projektu Informační systém katastru nemovitostí, obsaženou v části III materiálu č. j. 692/03.