Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 502

k návrhu na účast předsedy vlády na oficiálním setkání předsedů vlád
států Visegrádské skupiny v Polské republice
ve dnech 31. května a 1. června 2001


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

s o u h l a s í

1. s účastí předsedy vlády na oficiálním setkání předsedů vlád států Visegrádské skupiny v Polské republice ve dnech 31. května a 1. června 2001 s tím, že v delegaci bude sedm osob a v doprovodu pět osob,

2. s tím, že náklady spojené s oficiálním setkáním uvedeným v bodě 1 tohoto usnesení budou hrazeny z rozpočtových prostředků Ministerstva zahraničních věcí z položky určené pro vrcholné státní návštěvy.


Provede:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí