Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2007 > 2007-09-24

Program jednání
V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Čj.: 2274/07
V Praze dne 18.09.2007

DODATEK Č. 1 PROGRAMU
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná v pondělí 24. září 2007 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

B. K projednání s rozpravou:


11.

Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008č.j. 1375/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


12.

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základuč.j. 1376/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


13.

Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008č.j. 1377/07 - materiál připojenPředkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

 


Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k , v. r.
 

Přílohy: 3

Za správnost:JUDr. Maria Paduchová
 
Anglická verze - PDF,DOC