Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-05-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. května 2001 č. 497

k návrhu finančního zajištění výběrového řízení
na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS)
v České republice


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í návrh finančního zajištění výběrového řízení na provozovatele univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice obsažený v části III předloženého materiálu;

II. s o u h l a s í

1. s využitím poradenské společnosti při výběrovém řízení podle bodu I tohoto usnesení,

2. z důvodu naléhavé potřeby se zadáním veřejné zakázky na výběr poradenské společnosti pro výběrové řízení na provozovatele systému uvedeného v bodě I tohoto usnesení podle § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

III. u k l á d á předsedovi Českého telekomunikačního úřadu a ministru financí zajistit úhradu nákladů na činnost poradenské společnosti po ukončení prodeje licence na provozování univerzálního mobilního telekomunikačního systému (UMTS) v České republice.


Provedou:
ministr financí,
předseda Českého
telekomunikačního úřadu