Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-02-01

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2206/12
V Praze dne 30. ledna 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 1. února 2012
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


C. K projednání bez rozpravy:

7.
Jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republikyč.j. 67/12Předkládá: ministr zdravotnictví


8.
Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťovenč.j. 68/12Předkládá: ministr zdravotnictví

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc