Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2012 > 2012-07-04

Program jednání

V L Á D A    Č E S K É    R E P U B L I K Y

Č.j.:2250/12
V Praze dne 2. července 2012

DODATEK Č.1 PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

která se koná ve středu 4. července 2012 v 09:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4C. K projednání bez rozpravy:

33.
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. února 2011 č. 110, k Harmonogramu činnosti příprav k rozšíření Jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 - 2012č.j. 683/12Předkládá: předseda vlády

Předseda vlády
RNDr. Petr N e č a s , v. r.
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová


program.doc