Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1995 > 1995-04-26

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. dubna 1995 č. 247

o humanitární pomoci obětem zemětřesení v oblasti města Kóbe v Japonsku

Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. s o u h l a s í

1. s humanitární pomocí obětem zemětřesení v oblasti města Kóbe v Japonsku formou pozvání skupiny dětí z postižené oblasti k pobytu v České republice,

2. s uvolněním finanční částky do celkové výše 8 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu kapitoly ministerstva zahraničních věcí na poskytnutí humanitární pomoci uvedené v bodě I/1 tohoto usnesení;

II. u k l á d á

1. místopředsedovi vlády a ministru financí uvolnit finanční částku podle bodu I/2 tohoto usnesení,

2. ministrům zahraničních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy organizačně zajistit přepravu a pobyt japonských dětí a členů jejich dospělého doprovodu ve smyslu bodu I/1 tohoto usnesení.

Provedou:

místopředseda vlády a ministr financí, ministři zahraničních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s , CSc., v. r.