Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2001 > 2001-09-17

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. září 2001 č. 934

k žádosti o souhlas vlády se zadáním veřejných zakázek na nákup náhradních dílů
pro vojenská letadla a zajištění opravy vrtulníku Mi-24
podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

I. o u h l a s í , aby Ministerstvo obrany uzavřelo v roce 2001 smlouvy na nákup náhradních dílů k zajištění provozu a bojeschopnosti vojenských letadel a na opravu vrtulníku Mi-24, podle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se zájemci

1. AERO TRADE a. s., Praha,
2. ASCELLA spol. s r. o., Praha,
3. Letecké opravny Kbely s. p.,
4. ZENIT spol. s r. o., Praha,
5. THOMAS CZ a. s., Praha,
6. WILLING Bohemia spol. s r. o., Pardubice;

II. u k l á d á ministru obrany zabezpečit uzavření smluv za podmínek uvedených v bodě I tohoto usnesení.


Provede:
ministr obrany