Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2002 > 2002-04-22

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 22. dubna 2002 č. 436

o změně usnesení vlády z 25. března 2002 č. 297,
o nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací
ocelářského průmyslu


Vazba na záznam z jednání vlády:

V l á d a

m ě n í usnesení vlády z 25. března 2002 č. 297 tak, že se v bodě I tohoto usnesení na konec věty doplňují slova

„a dále s tím, že v § 2 odst. 1 písm. a) a b) se za slova „výpovědí ze strany zaměstnavatele“ vkládají slova „nebo dohodou;“ “.